Dự án quy hoạch

 1. KHU DU LỊCH VÀ THAM QUAN FARM - 8.900m2
   
 2. KHU CHĂN NUÔI GIA SÚC - 39.000m2
   
 3. KHU NHÀ Ở, VĂN PHÒNG & PHÒNG KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG - 8.930m2 (Diện tích Xây Dựng Công trình: 2.460m2, Cây xanh Cảnh quan Nội Khu + Khu thể thao ngoài trời: 6.470m2)
   
 4. BÃI XE XUẤT NHẬP HÀNG - KHO - XƯỞNG CHẾ BIẾN SẢN XUẤT - 7.620m2 (Công trình: 2.806m2 - Sân bãi: 4.814m2)
   
 5. KHU VỰC NHÀ ƯƠM GIỐNG CÂY TRỒNG - 15.000m2
   
 6. KHU VỰC XỬ LÝ CHẤT THẢI (PHÊ PHẨM SAU THU HOẠCH LÀM COMPOST) - 2.500m2
   
 7. TRẠM ĐIỀU KHIỂN TRUNG TÂM HỆ THỐNG TƯỚI - 600m2
 1. HỒ / ĐẬP THỦY LỢI - 10.100m2
   
 2. KHU SẢN XUẤT RAU THÀNH PHẨM (TỔNG DIỆN TÍCH CÒN LẠI) - 648.100m
 1. KHU HOA - CẢNH QUAN PHỤC VỤ DU LỊCH CANH NÔNG (CHO KHÁCH THAM QUAN): 3-5% tổng diện tích farm - 23.000m2
   
 2. HỆ THỐNG GIAO THÔNG - 26.250m2

 1. KHU DU LỊCH VÀ THAM QUAN FARM - 8.900m2
   
 2. KHU CHĂN NUÔI GIA SÚC - 39.000m2
   
 3. KHU NHÀ Ở, VĂN PHÒNG & PHÒNG KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG - 8.930m2 (Diện tích Xây Dựng Công trình: 2.460m2, Cây xanh Cảnh quan Nội Khu + Khu thể thao ngoài trời: 6.470m2)
   
 4. BÃI XE XUẤT NHẬP HÀNG - KHO - XƯỞNG CHẾ BIẾN SẢN XUẤT - 7.620m2 (Công trình: 2.806m2 - Sân bãi: 4.814m2)
   
 5. KHU VỰC NHÀ ƯƠM GIỐNG CÂY TRỒNG - 15.000m2​​​​​​​
   
 6. KHU VỰC XỬ LÝ CHẤT THẢI (PHÊ PHẨM SAU THU HOẠCH LÀM COMPOST) - 2.500m2​​​​​​​
   
 7. TRẠM ĐIỀU KHIỂN TRUNG TÂM HỆ THỐNG TƯỚI - 600m2​​​​​​​
   
 8. HỒ / ĐẬP THỦY LỢI - 10.100m2
   
 9. KHU SẢN XUẤT RAU THÀNH PHẨM (TỔNG DIỆN TÍCH CÒN LẠI) - 648.100m2
   
 10. KHU HOA - CẢNH QUAN PHỤC VỤ DU LỊCH CANH NÔNG (CHO KHÁCH THAM QUAN): 3-5% tổng diện tích farm - 23.000m2
   
 11. HỆ THỐNG GIAO THÔNG - 26.250m2

 1. ​​​​​​​KHU DU LỊCH VÀ THAM QUAN FARM - 8.900m2
   
 2. KHU CHĂN NUÔI GIA SÚC - 39.000m2
   
 3. KHU NHÀ Ở, VĂN PHÒNG & PHÒNG KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG - 8.930m2 (Diện tích Xây Dựng Công trình: 2.460m2, Cây xanh Cảnh quan Nội Khu + Khu thể thao ngoài trời: 6.470m2)
   
 4. BÃI XE XUẤT NHẬP HÀNG - KHO - XƯỞNG CHẾ BIẾN SẢN XUẤT - 7.620m2 (Công trình: 2.806m2 - Sân bãi: 4.814m2)
   
 5. KHU VỰC NHÀ ƯƠM GIỐNG CÂY TRỒNG - 15.000m2​​​​​​​
   
 6. KHU VỰC XỬ LÝ CHẤT THẢI (PHÊ PHẨM SAU THU HOẠCH LÀM COMPOST) - 2.500m2​​​​​​​
   
 7. TRẠM ĐIỀU KHIỂN TRUNG TÂM HỆ THỐNG TƯỚI - 600m2​​​​​​​
   
 8. HỒ / ĐẬP THỦY LỢI - 10.100m2
   
 9. KHU SẢN XUẤT RAU THÀNH PHẨM (TỔNG DIỆN TÍCH CÒN LẠI) - 648.100m2
   
 10. KHU HOA - CẢNH QUAN PHỤC VỤ DU LỊCH CANH NÔNG (CHO KHÁCH THAM QUAN): 3-5% tổng diện tích farm - 23.000m2
   
 11. HỆ THỐNG GIAO THÔNG - 26.250m2