Kế hoạch triển khai

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI


Giai đoạn 1:

✔ San lấp mặt bằng 15ha, xây dựng các hạng mục bổ trợ

✔ Mua sắm trang thiết bị sản xuất

✔ Trồng thực nghiệm ngoài trời 10ha

 

Giai đoạn 2:

✔ San lấp mặt bằng 15ha, xây dựng các hạng mục bổ trợ

✔ Mua sắm trang thiết bị sản xuất

✔ Trồng ngoài trời 15ha

✔ Lắp đặt nhà kiếng sản xuất thực nghiệm 3ha

 

Giai đoạn 3:

✔ San lấp mặt bằng 15ha, xây dựng các hạng mục bổ trợ

✔ Mua sắm trang thiết bị sản xuất

✔ Lắp đặt nhà kiếng 12ha

 

Giai đoạn 4:

✔ San lấp mặt bằng 15ha, xây dựng các hạng mục bổ trợ

✔ Mua sắm trang thiết bị sản xuất

✔ Lắp đặt nhà kiếng 15ha

✔ Xây dựng khu villa farmstay

 

Giai đoạn 5:

✔ Xây dựng các hạng mục bổ trợ

✔ Mua sắm trang thiết bị sản xuất

✔ Lắp đặt nhà kiếng 15ha

✔ Xây dựng khu villa farmstay hoàn thiện đưa vào hoạt động

 • TRỤ SỞ CHÍNH

  Thôn Tupoh, Xã Đa Chais, Lạc Dương, Lâm Đồng
 • VP - HCM

  Lô B3, Nguyễn Hữu Thọ, KDC Kim Sơn, Tân Phong, Q.7, HCM
 • VP - ĐÀ LẠT

  09 Hai Bà Trưng, P.6
 • techgreenfarm.vn
 • 090.886.6677

BẢN ĐỒ